Aralık ayı itibariyle hizmete açılan Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ile e ticaret sitelerinin kayıt altına alınacağını belirten bakanimiz Tüfenkci, kayıt ve bildirim yükümlülüklerini adina getirmeyenlere Bakanlık tarafından 5 bin liradan 20 bin liraya civarindan yönetimsel kazanç cezası uygulanacağını vurguladı.

Türkiye’de 46.2 milyon web kullanıcısıyla e-ticaret potansiyelinin oldukça çok olduğuna dikkat çeken bakanimiz Tüfenkci şöyle konuştu:

“Ülkemizde yaşanan güvenlik endişeleri hasebiyle elektronik ticaretin toplaminda perakende ticaret içerisindeki hissesi yüzde 3.5 seviyesiyle hayat ortalaması var olan yüzde 8.5 seviyesinin altında kalıyor. Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) ile elektronik ticaret yapanların sayısının ve elektronik ticaret hacminin artırılabilmesi amaciyla öncelikli olarak alicilarin güven algısının iyileştirmemiz ve elektronik ticarette güven ortamının tesis etmemiz gerekiyor.

Yaptığımız düzen etme ile elektronik ticarette yaşanan meseleler hatri sayilir büyüklükte ölçüde çözümlenecek, elektronik ticaret hacmi arttırılarak ülkemiz ekonomisine müspet tek katkı sağlanacaktır. Ayrıca, başarılı ve başarısız ticari aktörlerin ayrıştırılması, e-ticaret girişimcilerinin tanınırlığının, itibarının, ulusal ve beynelmilel rekabet gücünün ve e-ticaret hacminin arttırılması sağlanacak böylelikle Ülkemizin dijitalleşen dünyadaki yeri sağlamlaştırılacak”.

ETBİS’e bildirim 30 vakit içinde zorunlu

Bakan Tüfenkci, e ticaret işletmelerinin 01.12.2017 tarihinden bu yana 30 vakit içinde kayıt ve bildirim yükümlülüklerini adina getirmeleri gerektiğini belirtti.

Tüfenkci, “Kendilerine ait elektronik ticaret ortamında etkinlik gösteren hizmet sağlayıcılar, aracı hizmet sağlayıcılar ve vatan içinde yerleşik olup vatan içinde elektronik ticaret faaliyetinde bulunmamakla birlikte vatan dışında yerleşik tek aracı hizmet sağlayıcı üzerinden sözleşme yapan veyahut sipariş alan hizmet sağlayıcılar da faaliyetlerine başlamadan evvel ETBİS’e kayıt olacak. Ayrıca, sınır ötesi elektronik ticaret gerçekleştirilmesi seklinde ise ticaretin senelik hacmine ait bildirim her sene Mart ayı sonuna civarindan yapılacak” dedi.

Bakan Tüfenkci, ETBİS’e kaydolan ve bildirimde bulunan işletmelerin web adresleri ile Bakanlıkça İhtiyaç duyulan görülen başka verilerin de “www.eticaret.gov.tr” adresinden yayımlanarak, vatandaşların bu ortamdan bilgilendirileceğini ifade etti ve şöyle konuştu:

“Bu kapsamda, vatandaşlarımız e-ticaret işletmelerine ait web adresi, ticaret unvanı ve MERSİS numarası benzeri bilgilere kolaylıkla erişebilecek, bu sayede e-ticaret işletmelerinin şeffaf ve ulaşılabilir olması sağlanarak vatandaşlarımızın dolandırılma rizikosu azaltılacaktır.”