Radyo ve tv Üst Kurulunun (RTÜK) bu erken gerçekleştirilen “Üst heyet toplantısı”nda, “güncel programlarda soruşturulması mümkün var olan hususlar araştırılmaksızın, insan onurunu zedeleyici ve aileyi sarsıcı programlara ağır yaptırımlar uygulanması” kararlaştırıldı.

FOX TV’YE “YALAN HABER” CEZASI

Toplantıda, FOX TV’de yayınlanan “İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat” adli havadis programında, program sunucusunun, “bilgi ve belgeye dayanmadan ve araştırma yapmaksızın Aile ve yasamsal siyasetler Bakanı Fatma Betül Sayan tas ile alakalı iftira bulunan havadis ve yorumlara yer verdiği” değerlendirildi.

Üst Kurulca, mevzubahis programa, Radyo ve Televizyonların kuruluş ve Yayın Hizmetleri ile alakalı Kanun’un 8. maddesindeki “Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanı oluşumuna engel olmamak zorundadır. Soruşturulması medya iş ilkeleri çerçevesinde mümkün var olan haberler, soruşturulmaksızın veyahut doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz. Haberin verilişinde Mübalağalı ses ve görüntüye, doğal sesin dışında efekt ve müziğe yer verilemez. Görüntülerin, arşiv veyahut canlandırma niteliği ile ajanslardan veyahut başka tek medya kaynağından alınan haberlerin kaynağının belirtilmesi zorunludur” hükmüne göre kanala tavandan müeyyide uygulanmasına karar verildi.

SHOW TV’YE vaziyete SOYGAZİ CEZASI

Show TV’de yayınlanan “Seda ve Uğur’la Artık Susma” adli programa katılan kişilerin evvel ad vermeden, “ünlü tek isim” diye suçlamada bulunulduğunu, dahada ardindan oyuncu vaziyete Soygazi’nin isimi verilerek, anayasada esas insan hakkı sayılan “özel hayatın gizliliği ilkesi”nin ihlal edildiğini tespitinde bulunulan RTÜK tarafından, bu kapsamda alakalı kanunun, “İnsan onuruna ve hususi hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine ters olamaz. kişi veyahut kuruluşları eleştiri hudutları ötesinde minik düşürücü, aşağılayıcı veyahut iftira niteliğinde ifadeler içeremez” hükmü uyarınca kanala en üst sınırdan karar verildi.

STAR TV’Yİ HÜLYA AVŞAR YAKTI

Üst heyet tarafından, ulusal ile içsel değerlerin, genel ahlakın ve ailenin savunması dikkate alınarak, Star TV’de yayınlanan “Bir Hülya Avşar Sohbeti” adli hasbihal programında, sunucu Hülya Avşar’ın “Erkeklerin eşlerini çaktırmadan aldatmak zorunda oldukları” yönündeki ifadelerini Bir hayli sefer tekrarladığı belirlendi.

Programda, “ahlak dışı tek Vaziyetin zorunluluk olarak ifade edilmesi” dikkate alınarak, “Toplumun ulusal ve içsel değerlerine, genel ahlaka ve ailenin savunması ilkesine ters olamaz” hükmü kapsamında tv kanalına tavandan müeyyide uygulaması kararlaştırıldı.

“NİYAZİ GÜL DÖRTNALA” ÇOCUK SAATİNE YAKALANDI

RTÜK tarafından, TV 8’de yayınlanan “Niyazi Gül Dörtnala” adli güldürü filminde de “cinsel birlikteliği ima eden görsel ve diyaloglara çocukların ekran başında olduğu acele saatlerde yer verildiği” değerlendirildi. İlgili kanunun, “Radyo ve tv yayın hizmetlerinde, bebek ve gençlerin fiziksel, zihinsel veyahut ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar, bunların izleyebileceği vakit dilimlerinde ve savunucu simge kullanılsa dahi yayınlanamaz.” hükmüne göre tv kanalına tavandan müeyyide uygulandı.

.fr{ float:right; } .vidyorum{ padding-top:0px; margin-top:-20px; font-size:10px; font-weight: normal; } .testimonial-content{ padding:6px 10px 6px 10px; } .yrmBslk{ width:75px; color:#990000; overflow: hidden; float:left; } .testimonial-user{ display:none; width:75px; color:#990000; overflow: hidden; margin-top:5px; } .vybaslik{ color: #3f5fbf; font-weight: bold; }