TMSF tarafından yapılan izahta müflis Asya Katılım Bankası A.Ş.nin İstanbul 1.Asliye Ticaret Mahkemesinin kararı ile 16 Kasım’da iflasına karar verildiği anımsatılarak iflas yönetim memurlarının seçilmesinin derhal peşinden tasfiye işlemlerinin başladığı bildirildi.

TMSF tarafından yapılan izahta şunlar kaydedildi: “Müflis Bankanın iflas tasfiye işlemlerine, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 106’ncı maddesinin “…iflâs kararı alınması seklinde Fon, bu Yasanın uygulanması ile sınırlı olmak üzere 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 166’ncı, 218’inci, 219’uncu, 223’üncü, 234’üncü, 236’ncı, 249’uncu, 251’inci ve 254’üncü maddelerindeki görev ve görevler dış olmak üzere iflâs dairesi, alacaklılar toplantısı ve iflâs idaresi görev ve yetkilerine sahip olarak bankayı tasfiye eder…” hükmü uyarınca İstanbul 1.İflas Müdürlüğünün 2017/14 İflas sayılı dosyası üzerinden başlanmış olup iflas tasfiyesi Bankacılık Kanununun 106’ncı maddesi ile İcra ve İflas yasasi hükümleri kapsamında yapılacaktır. Bu kapsamda alacak kayıt başvuruları amaciyla İstanbul 1. İflas Müdürlüğünün 2017/14 İflas sayılı dosyasına, başka talepleriniz amaciyla ise “Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye/İstanbul” adresinde bulunan İflas İdaresine müracaat yapılması gerekmektedir”